Dịch vụ kiểm toán nội bộ

14/08/2021 Dịch vụ kiểm toán admin 0 bình luận

Giới thiệu dịch vụ Công ty TNHH Kiểm toán và  Tư vấn VSA (VSA) là một trong những công ty kiểm toán đầu tiên trong ngành…

Giới thiệu dịch vụ

Công ty TNHH Kiểm toán và  Tư vấn VSA (VSA) là một trong những công ty kiểm toán đầu tiên trong ngành được thành lập với phương châm Độc lập, Chính xác và Chuyên nghiệp. VSA cung cấp những dịch vụ kiểm toán chuyên nghiệp, chất lượng cho mọi doanh nghiệp tại Việt Nam.
Vai trò của KTNB đang từng bước có sự thay đổi. Nếu như trước đây, vai trò của bộ phận kiểm toán nội bộ là đảm bảo tính tuân thủ thì ngày nay, kiểm toán nội bộ liên quan đến việc đưa ra quyết định cấp cao, bảo vệ tổ chức trước các rủi ro và nâng cấp các hệ thống kiểm soát.

Dịch vụ kiểm toán nội bộ VSA cung cấp

Bộ phận nghiệp vụ của VSA cung cấp các dịch vụ tư vấn trên phạm vi rộng khắp cả nước bao gồm: Dịch vụ kiểm toán nội bộ dựa trên rủi ro, quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro doanh nghiệp, rà soát đảm bảo chất lượng và rà soát kiểm soát nội bộ trong công tác báo cáo tài chính.

VSA giúp các DN, tổ chức cải thiện thực tiễn công tác quản trị DN của họ, quản lý rủi ro và các hệ thống kiểm soát nội bộ bằng cách thiết lập các hệ thống ERM nhằm chủ động quản lý rủi ro, và hình thành, nâng cấp bộ phận KTNB để tập trung vào vấn đề chiến lược và hoạt động.

VSA hỗ trợ các tổ chức nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh bằng cách sử dụng các nỗ lực về tính tuân thủ của họ để xây dựng các kiểm soát và quy trình bền vững và gia tăng giá trị.

Tại sao nên chọn dịch vụ kiểm toán nội bộ của VSA?

  • Bạn cần hỗ trợ về vấn đề tuân thủ các quy định về quản trị doanh nghiệp hiện hành cũng như các quy định thay đổi?
  • Bạn đang chủ trương phát triển một hệ thống Quản lý Rủi ro DN hoặc đánh giá hệ thống quản trị rủi do doanh nghệp hiện có và các quy định về tuân thủ quản lý rủi ro?
  • Bạn cần hỗ trợ trong công tác rà soát bộ phận KTNB, nhằm cung cấp một phương tiện hiệu quả trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ phận này so với kỳ vọng của lãnh đạo doanh nghiệp và các thông lệ tốt hơn, và tạo điều kiện thuận lợi cho sự chuyển tiếp lên các tiêu chuẩn mong muốn?
  • Bạn đang chủ trương thuê ngoài, phối hợp nội lực và ngoại lực cho bộ phận KTNB để bù đắp cho nguồn lực hiện có trong doanh nghiệp, tổ chức?
  • Bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ nhằm cải thiện hoặc hợp lý hóa các biện pháp KSNB?

Liên hệ

Nếu quý vị quan tâm đến dịch vụ kiểm toán nội bộ của VSA, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây, chúng tôi sẽ gửi thư báo giá đến Quý Công ty để thuận tiện cho việc xem xét.