Dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản

10/10/2020 Dịch vụ admin 0 bình luận

Giới thiệu dịch vụ Dịch vụ Kiểm toán Xây dựng cơ bản là một trong các dịch vụ nổi trội trong định hướng phát triển của VSA….

Giới thiệu dịch vụ

Dịch vụ Kiểm toán Xây dựng cơ bản là một trong các dịch vụ nổi trội trong định hướng phát triển của VSA. Chúng tôi đã và đang khẳng định uy tín và sự chuyên nghiệp thông qua sự lớn mạnh cả về quy mô và số lượng khách hàng rộng khắp trên cả nước trên nhiều lĩnh vực như: giao thông, thuỷ lợi, giáo dục, xây dựng dân dụng, …

Mục đích Dịch vụ Kiểm toán xây dựng cơ bản là gì? 

Dịch vụ Kiểm toán xây dựng cơ bản hay kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành có mục đích làm tăng độ tin cậy của người sử dụng đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và là cơ sở để người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán xem xét phê duyệt báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, thông qua việc KTV và Doanh nghiệp kiểm toán (DNKT) đưa ra ý kiến, xét trên các khía cạnh trọng yếu, liệu quá trình thực hiện dự án có tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư và báo cáo quyết toán dự án hoàn thành có phản ánh trung thực và hợp lý tình hình quyết toán dự án tại thời điểm lập báo cáo, có phù hợp với chế độ kế toán, các chuẩn mực kế toán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo quyết toán dự án hoàn thành hay không.

Hoạt động Dịch vụ Kiểm toán xây dựng cơ bản của VSA đã góp phần giúp các chủ đầu tư loại bỏ được các chi phí bất hợp lý trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản, tiết kiệm thời gian của chủ đầu tư và tiết kiệm cho Ngân sách Nhà nước. Hơn thế nữa chúng tôi đã góp phần thúc đẩy công tác quyết toán và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản được kịp thời, hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ.

Một số lĩnh vực Kiểm toán xây dựng cơ bản hoàn thành gồm:

  • Các công trình dân dụng, như: khu căn hộ, chung cư, khu nghỉ dưỡng, …;
  • Đầu tư xây dựng khu tái định cư;
  • Đầu tư xây dựng nhà ở công vụ;
  • Các công trình về giáo dục, văn hoá, thể thao, …;
  • Các công trình giao thông vận tải như cầu đường, …
  • Các công trình công nghiệp như công trình ngành điện (thủy điện, nhiệt điện, …);
  • Các công trình nông nghiệp, thủy lợi, …;
  • Các loại hình công trình khác.

Liên hệ

Nếu quý vị quan tâm đến dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản của VSA, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây, chúng tôi sẽ gửi thư báo giá đến Quý Công ty để thuận tiện cho việc xem xét.