Dịch vụ kiểm toán sản phẩm công nghệ cao

Dịch vụ kiểm toán sản phẩm công nghệ cao là dịch vụ kiểm toán về Chi phí hoạt động nghiên cứu, phát triển và Doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao theo quy định của pháp luật.

14/08/2021 Dịch vụ

Dịch vụ kế toán trọn gói

Dịch vụ Kế toán trọn gói là một trong những dịch vụ chủ chốt tại VSA nhằm mang đến những cho khách hàng, doanh nghiệp những lợi ích tối đa trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp

14/08/2021 Dịch vụ

Dịch vụ kiểm toán chung cư

Dịch vụ kiểm toán chi phí chung cư là dịch vụ hỗ trợ các chủ đầu tư, nhằm đảm bảo tính minh bạch công khai và tuân thủ theo quy định của pháp luật về quá trình quản lý chung cư trong các báo cáo quản lý thu, chi trung thực và hợp l

14/08/2021 Dịch vụ

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, đảm độc lập, chính xác. Quy trình chuyên nghiệp, bảo mật. Giải pháp tuyệt vời đảm bảo sự minh bạch trong doanh nghiệp.

19/10/2020 Dịch vụ

Dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản

Giới thiệu dịch vụ Dịch vụ Kiểm toán Xây dựng cơ bản là một trong các dịch vụ nổi trội trong định hướng phát triển của VSA....

10/10/2020 Dịch vụ