Hướng dẫn thủ tục đăng ký thuế công ty mới thành lập

Thủ tục đăng ký thuế công ty mới thành lập là điều doanh nghiệp phải lưu ý và phải thực hiện sớm. Đăng ký thuế lần đầu hay kê khai thuế lần đầu là một thủ tục quan trọng mà công ty phải hoàn thành ngay sau khi thành lập. Đây được coi là bước nhằm đặt nền móng cho việc…